Systém elektronických aukcí

Přihlášení:

 
Ostatní

Pila Karolinka

Předmět nebyl prodán.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily aukce

Začátek aukce31.5.2019, 13:00:00
Předpokládaný konec aukce
31.5.2019, 13:30:00
Nejnižší podání40 000 000 CZK
Min./max. příhoz50 000 CZK / 100 000 CZK
Aukční jistota info4 000 000 CZK
Smlouva o účasti v elektronické aukciJe požadováno
Jednací číslo aukce244-EA/19
Čas automatického prodloužení info2 minuty

Schválení účastníci (1)

 • ID 646

Průběh aukce

Informace

Předmětem prodeje formou elektronické aukce je níže specifikovaný soubor věcí nemovitých, včetně všech součástí a příslušenství, ve vlastnictví společnosti BARWOOD s.r.o., IČO 04605039, 756 11, Pozděchov 128 a soubor věcí movitých, včetně všech součástí a příslušenství, ve vlastnictví společnosti POZ-DŘEVO s.r.o., IČO 28637461, 756 11, Pozděchov 128.

 

Soubor věcí nemovitých a movitých je prodáván pod názvem „Pila Karolinka“ a je tvořen těmito nemovitostmi:

a)   Soubor věcí nemovitých z majetkové podstaty dlužníka BARWOOD s.r.o., IČ: 046 05 039, se sídlem Pozděchov 128, PSČ: 756 11 je tvořen tímto:

 • pozemek p.č. 260/2 o výměře 251 m2, ostatní plocha, neplodná půda, rozsáhlé chráněné území
 • pozemek p.č. 270/1 o výměře 140 m2, ostatní plocha, neplodná půda, rozsáhlé chráněné území
 • pozemek p.č. 270/2 o výměře 10 m2, ostatní plocha, neplodná půda, rozsáhlé chráněné území
 • pozemek p.č. 1742 o výměře 5178 m2, ostatní plocha, neplodná půda, rozsáhlé chráněné území
 • pozemek p.č. 1747 o výměře 748 m2, ostatní plocha, neplodná půda, rozsáhlé chráněné území
 • pozemek p.č. 1748 o výměře 1680 m2, ostatní plocha, neplodná půda, rozsáhlé chráněné území
 • pozemek p.č. 1753 o výměře 10066 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, rozsáhlé chráněné území
 • pozemek p.č. 1756 o výměře 668 m2, zastavěná plocha a nádvoří, rozsáhlé chráněné území

Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

Stavba stojí na pozemku p.č.: 1756, 5142, LV 1065

 • pozemek p.č. 1758 o výměře 1043 m2, zastavěná plocha a nádvoří, rozsáhlé chráněné území

       Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st

       Stavba stojí na pozemku p.č.: 1758

 • pozemek p.č. 1759 o výměře 146 m2, zastavěná plocha a nádvoří, rozsáhlé chráněné území

Součástí je stavba: Karolinka čp. 94, adminis.

Stavba stojí na pozemku p.č.: 1759

 • pozemek p.č. 1760 o výměře 10797 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, rozsáhlé chráněné území
 • pozemek p.č. 1762 o výměře 1143 m2, zastavěná plocha a nádvoří, rozsáhlé chráněné území

Součástí je stavba bez čp/če, jiná st.

Stavba stojí na pozemku p.č.: 1762

 • pozemek p.č. 5139 o výměře 169 m2, zastavěná plocha a nádvoří, rozsáhlé chráněné území Součásti je stavba: bez čp/če, jiná st.

Stavba stojí na pozemku p.č.: 5139

 • pozemek p.č. 5140 o výměře 208 m2,  ostatní, jiná plocha, rozsáhlé chráněné území

to vše zapsané na LV č. 1068, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Vsetín, pro katastrální území Karolinka, obec Karolinka a okres Vsetín.

 

b)    Soubor věcí movitých z majetkové podstaty dlužníka POZ-DŘEVO s.r.o., IČ: 286 37 461, se sídlem Pozděchov 128, PSČ: 756 11 je tvořen tímto:

 • odkorňovač kmenů PriBo, výrobní číslo 02914-2, rok výroby 2015,
 • navalovací stůl venkovní PriBo, výrobní číslo 02914, rok výroby 2015,
 • separátor-oddělovač kulatiny PriBo, výrobní číslo 02914, rok výroby 2015,
 • vyhazovač separované kulatiny PriBo, výrobní číslo 02914, rok výroby 2015,
 • podélný dopravník kulatiny PriBo, výrobní číslo 02914, rok výroby 2015,
 • vyhazovač kulatiny na boční stůl PriBo, výrobní číslo 02914, rok výroby 2015,
 • navalovaní boční stůl PriBo, výrobní číslo 02914, rok výroby 2015,
 • vozík upínací kulatiny Primultiny CEI, výrobní číslo 231-1818, rok výroby 2015,
 • frézovací odkorňovač Primultiny WSF, výrobní číslo 934-1820, rok výroby 2015,
 • kmenová pásová pila Primultiny SIF 1600, výrobní číslo 141-1817, rok výroby 2015,
 • dopravník řeziva PriBo, typ IMP, výrobní číslo 02914, rok výroby 2015,
 • čistička povrchu řeziva PriBo, rok výroby 2015,
 • válečkový dopravník řeziva Pribo č. 1,
 • válečkový dopravník řeziva Pribo č. 2,
 • dopravník s gumovým pásem Pribo,
 • redlerový dopravník na odpad řeziva PriBo, výrobní číslo 02914
 • CNC kapovací zařízení C 11 MKL se šroubovým kompresorem ATLAS COPCO GA 15 + FF a optimalizační zkracovací pily PROFI CUT X 50 s automatickým podavačem a s příslušenstvím
 • a další drobné vybavení a zařízení např. odsávač prachu FT 504 HSF, odsávač prachu FT 504 HSF, odsávač prachu FT 20SF, jeřábové kolejnice, rozmítací pila PAUL, budka u odkorňovače, třídící a rozvážecí vozík kulatiny, nádrž na naftu, 2x válečkový dopravník, kamerový systém – Karolinka, drtič odpadů dřeva, páskovač PP 12 FEIFER ruční, odvíječ vázací PP pásky 12mm OP-6, dopravník - 4m použitý.

(dále jen „předmět prodeje“).

 

Popis předmětu prodeje formou elektronické aukce:

Areál pily v Karolince ve velmi dobrém stavu po částečné rekonstrukci se strategickým umístněním u vlakového nádraží. Areál je vhodný k zpracování stavebního nebo stolařského řeziva, dále velmi vhodné na zpracování kůrovcového dříví.

Areál byl provozován ve dvousměnném provozu a při uzavření výrobních hal je možný provoz i v noci (hladina intenzity zvuku naměřena pod 40 dB).

Umístění v regionu, kde je bezproblémové čerpání dotací a nízké mzdové náklady.

Nemovitosti jsou situovány na okraji centrální části města Karolinky, ul. Vsetínská č.p. 94, ve východní části obce, směrem do Velkých Karlovic. Objekt je přístupný z hlavní komunikace přes místní železniční trať. Areál je napojen na veřejný vodovod, kanalizaci a elektrorozvody.

Areál se skládá z několika objektů, v současnosti je ve stavu okamžitého možného obnovení činnosti.

Administrativní budova č.p. 94 je zděný dvoupodlažní objekt, přízemí i patře se nachází kanceláře a sociální zařízení. Zastavěná plocha 290,08 m2.

Průmyslová hala na pozemcích p.č. 1758, p.č. 1762 a část. na p.č. 1760 – přízemní zděný objekt po částečné rekonstrukci. Zastavěná plocha 2.683,38 m2.

Výrobní a skladový objekt na pozemcích p.č. 1756, p.č. 1761 a část. na p.č. 1760 – přízemní zděný objekt dříve sloužící jako výroba a sklad. Zastavěná plocha 374,30 m2.

Výhodou je vlastní stožárová trafostanice VN/NN dvousloupová na p.č. 1760, rozvody vodovodu a kanalizace, dále rozvody silnoproudu (podzemní kabelové rozvody z trafostanice ukončeny v jednotlivých budovách), zpevněné plochy betonové, živičné a štěrkové.

Možnost víceúčelového využití nemovitosti.

 

Objekt se nachází v lokalitě, kde je možnost změny užívání z průmyslové na obytnou plochu.

Pozemky o celkové rozloze 32.247 m2.

 

Areál je vybaven moderní technologií Primultiny 1600 SUF-CEIIEC,frézovacím odkorňovačem Pribo, sekačkou boku. Vstupní dopravníky jsou dimenzované k budoucí instalaci druhé pásové pily. V lince je osazena omítací a rozmítací stanice PAUL S 900

a dále CNC kapovací stanice PAUL. Manipulaci obstarává třídicí a rozvážení vozík BALJER ZEMBROT v délce 120 m. Kapacita areálu ve dvojsměnném provozu je 140-160 m3 ve smrku a buku. Technologie byly v provozu pouze 10 měsíců, takže jsou úplně nové. Bližší specifikace na vyžádání.

Vyhlašovatel

Mgr. Martin Fuchsig