Systém elektronických aukcí

Přihlášení:

 

Jak se účastnit aukce

Registrace do systému

Odkaz na registrační formulář naleznete na hlavní straně, nebo klikněte zde. Po vyplnění všech registračních údajů a dokončení registrace je uživateli umožněno přihlášení do systému.

 

Zápis do seznamu účastníků aukce

V přehledu aktuálních aukcí lze procházet dostupné aukce a po zobrazení detailů se k této aukci lze přihlásit (viz.obrázek 1).


obrázek 1: přihlášení do seznamu účastníků aukce

 

Před každým zápisem je uživatel seznámen s podmínkami, které jsou pro účast v dané aukci požadovány (viz. obrázek 2).


obrázek 2: podmínky zápisu do seznamu účastníků aukce

 

Po potvrzení tohoto dialogu je možné přejít do přehledu "moje aukce". V této sekci se zobrazuje přehled aukcí a stav podmínek, které musí být pro účast splněny.


obrázek 3: menu "moje aukce"

 

Účast v aukci

Pokud jsou splněny všechny podmínky pro účast v aukci, lze po jejím zahájení činit příhozy. To jak v minimální stanovené výši, tak podle vlastního uvážení až do výše stanovené maximálním příhozem. Účastníci s předkupním právem mohou nabízenou částku dorovnávat (viz obrázek 4).


obrázek 4: příhoz

Ukončení aukce

Aukce trvá tak dlouho, dokud účastníci přihazují. Je-li v posledních 5 minutách* před uplynutím doby, během které lze činit podání proveden příhoz, posouvá se konec aukce o 5 minut*, a to i opakovaně. 

* u některých aukcí může být nastavena jiná doba pro nejzažší příhoz před koncem aukce.