Systém elektronických aukcí

Přihlášení:

 

Pokyny ke Smlouvě o účasti v elektronické aukci

Je třeba řádně (včas) doručit smlouvu o účasti v elektronické aukci, tj. s řádným uvedením identifikačních údajů účastníka a jeho souhlasné prohlášení o podmínkách účasti v elektronické aukci. 

Smlouvu o účasti najdete v přiložených formulářích u konkrétní aukce, vytiskněte ve 2 vyhotoveních, 1 výtisk podepište ověřeným podpisem a oba výtisky prosím zašlete na adresu:

Dražební společnost MORAVA s.r.o.
Dlouhá 4433
760 01 Zlín

Nebo lze smlouvu o účasti zaslat podepsanou e-mailem pouze v elektronické podobě ve formátu pdf po autorizované konverzi (tuto službu zajišťuje Česká pošta, s.p.)

Dokument je ve formátu PDF, pokud máte problémy s otevřením, stahujte Adobe Reader .