Systém elektronických aukcí

Přihlášení:

 

Pokyny ke složení aukční jistoty

Je třeba řádné (tj. úplné a ve lhůtě) složení aukční jistoty poskytovateli. Příslušné číslo účtu je uvedeno v detailu aukce.

Variabilní symbol je rodné číslo fyzické osoby, nebo identifikační číslo právnické osoby.