Systém elektronických aukcí

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Soubor zemědělských objektů č.p. 18 a pozemku parc. č. st. 43 v obci Městečko Trnávka, okres Svitavy, k.ú. Přední Arnoštov

Předmět byl prodán za 878 000 CZK účastníkovi aukce s identifikátorem 787.

Aktuální čas

Načítám..

Souhrnný protokol

Verejny_protokol.pdf

Detaily aukce

Začátek aukce17.8.2022, 14:00:00
Předpokládaný konec aukce
17.8.2022, 14:48:00
Nejnižší podání728 000 CZK
Min./max. příhoz5 000 CZK / 20 000 CZK
Aukční jistota info20 000 CZK
Smlouva o účasti v elektronické aukciJe požadováno
Jednací číslo aukce317-EA/22
Čas automatického prodloužení info2 minuty

Schválení účastníci (3)

  • ID 789
  • ID 788
  • ID 787

Průběh aukce

Informace

Soubor zemědělských objektů č.p. 18 a pozemku parc. č. st. 43 v obci Městečko Trnávka, okres Svitavy, katastrální území Přední Arnoštov.

Dokumentace neodpovídá skutečnému stavu. Objekt č.p. 18 je v KN veden jako rodinný dům. Ve skutečnosti se ale nejedná o objekt určený k bydlení, ale o objekt zemědělský, určený k chovu dobytka.

Objekty jsou na sebe navázány a tvoří tak uzavřenou usedlost s vnitřním dvorem. Hlavní část ze severní a západní části tvoří haly – bývalé stáje pro chov dobytka, vybavené velkými vstupními vraty. Na jižní straně navazuje objekt, který sloužil jako zázemí pro zaměstnance a nacházely se zde i kanceláře. Z východní strany pak navazovaly stavby pravděpodobně určené pro skladování a dále menší stavba určená k bydlení. Dle informací obyvatel ze sousedství byly objekty postaveny přibližně v roce 1920 a sloužili k chovu dobytka až do začátku devadesátých let 20-tého století.

Posledních 30 let jsou objekty opuštěny a neudržovány, což výrazně ovlivnilo jejich stav. Nenachází se v nich žádné vybavení, okna ani dveře. Nejsou zde funkční rozvody ani žádné přípojky inženýrských sítí.

Stavba určená k bydlení měla 2 nadzemní podlaží, ze kterých v současné době zbyly pouze torza obvodových zdí. Střecha i strop mezi 1 a 2 NP se v minulosti propadly. Uvnitř stavby bují náletová vegetace. Objekt je zcela zdemolován.

Na východní straně navazuje stavba určená pravděpodobně pro skladování. Jednalo se o jednopodlažní, nepodsklepený objekt převážně zděné, částečně pak kamenné konstrukce. I tento objekt je zcela zdemolován a má propadlou střešní konstrukci.

Na jižní straně se nachází jednopodlažní stavba, která v minulosti sloužila jako zázemí pro zaměstnance a administrativu. Stavba je zděné konstrukce, částečně podsklepená. Má sedlovou střechu, krytinu tvoří eternitové vlnité desky. Střecha je poškozená a do objektu zatéká. Důsledkem jsou propadlé stropy v částech objektu. Objekt nemá okna ani dveře a je volně přístupný. Vybavení se zde žádné nenachází, stěny jsou zdemolovány. Žádné funkční přípojky inženýrských sítí zde nejsou. Objekt je pravděpodobně staticky narušen a není bezpečný. Je vhodný k demolici.

Na západní a severní straně se nachází stáje pro chov dobytka. Jedná se o jednopodlažní nepodsklepené zděné objekty se sedlovou střechou. Krytinu tvoří vlnité eternitové desky. Objekty jsou volně přístupné, nenachází se zde žádné vybavení. Přístupné jsou velkými dřevěnými vraty nebo z uzavřeného dvora. Objekty jsou ve špatném technickém stavu a vyžadují generální rekonstrukci nebo demolici.

Prostory stájí určené pro chov dobytka, resp. velké haly mají výměru 609,13 m2. Další prostory tvořící zázemí pro zaměstnance a administrativu mají výměru 215,37 m2.

Celková užitná plocha činí 824,50 m2. Rozloha pozemku ve funkčním celku se stavbami činí 3.645 m2.

Na pozemku se nachází ve dvorní části neudržované náletové porosty a není prakticky přístupný. Samotný pozemek je rovinatý. K objektům lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě.

Objekty jsou postaveny v části obce Městečko Trnávka – Přední Arnoštov, která není stavebně srostlá se sídelní částí obce Městečko Trnávka a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je nedostatečná – nutnost dojezdu. Soustava škol není v místě dostupná – nutnost dojezdu a v místě se nenachází žádná vybavenost z hlediska kulturních zařízení – nutnost dojíždět. V okolí objektů se nenachází žádná vybavenost z hlediska sportovního vyžití – nutnost dojíždět, v okolí nejsou žádné úřady – nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v místě se pobočka České pošty nenachází – nutnost dojezdu.

Objekty jsou postaveny v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů. Objekty se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

V místě je pouze zastávka autobusových spojů, možnost parkování je na vlastním pozemku.

Vyhlašovatel

---