Systém elektronických aukcí

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Lesní pozemky, k.ú. Trnčí

Předmět byl prodán za 279 000 CZK účastníkovi aukce s identifikátorem 711.

Aktuální čas

Načítám..

Souhrnný protokol

Verejny_protokol.pdf

Detaily aukce

Začátek aukce25.3.2021, 11:00:00
Předpokládaný konec aukce
25.3.2021, 11:58:00
Nejnižší podání185 000 CZK
Min./max. příhoz2 000 CZK / neomezeno
Aukční jistota info55 000 CZK
Smlouva o účasti v elektronické aukciJe požadováno
Jednací číslo aukce285-EA/21
Čas automatického prodloužení info2 minuty

Schválení účastníci (5)

  • ID 712
  • ID 711
  • ID 710
  • ID 709
  • ID 708

Průběh aukce

Informace

Prodávané pozemky parc. č. 336, 360, 651, 1008/2 se nachází v katastrálním území Trnčí, okres Klatovy, Plzeňský kraj a jsou evidovány v katastru nemovitostí jako druh pozemku lesní pozemek, způsob ochrany pozemky určené k plnění funkcí lesa.

 

Prodávaný pozemek parc. č. 336 o výměře 4521 m2. Porost ve dvou částech na

severozápadním svahu, tyčovina, kmenovina, v západní části řídké kultury. Porostní

skupina 3K3. Stáří porostu 122 let, zastoupen buk 50 %, borovice 40%, dub 5%, smrk

5%. Stupeň zakmenění 8. Na části pozemku zastoupena bříza 70%, javor 30%, stáří 40

let, stupeň zakmenění 7. Porostní skupina 3K3.

 

Prodávaný pozemek prac.č. 360 o výměře 6742 m2. Porost ve dvou částech na mírném

severozápadním svahu. Mezernatá kmenovina s příměsí borovice a dubu. Porostní

skupina 3O6. Zastoupen smrk 70%, borovice 20%, dub 10% stáří 70 let, stupeň

zakmenění 7. Na části zastoupena borovice 50%, buk 20%, smrk 20%, dub 10% stáří

127 let. Porostní skupina 3K3. V další části řídká kultura z nárostů, stáří 20 let

zastoupen buk 80%, bříza 10%, smrk 10%.

Prodávané pozemky se nacházejí cca 600 m západně od obce Chlumská, mimo

zastavěné území obce v lokalitě „Na Chlumecku“.

 

Prodávaný pozemek parc.č. 651 o výměře 3917 m2 se nachází cca 2 km západně od

obce Chlumská, mimo zastavěné území obce, v lokalitě „V Mýti“. Na pozemku se

nachází smíšená kmenovina, buk 30%, dub 30%, borovice 20%, jedle 20%, stáří

porostu 92 let. Porostní skupina 3O6. Na části mezernatá mlazina javoru 90% s příměsí

dubu 10%, stáří 17 let.

 

Prodávaný pozemek parc.č. 1008/2 o výměře 2561 m2 se nachází cca 700 m

severozápadně od obce Trnčí v lokalitě „Pod Vrchy“. Porost s mírnou jihovýchodní

expozicí, řídké nárosty keřů s malou příměsí cílových dřevin, bříza, dub. Stáří cca 17

let.

 

Přístup k pozemkům je přes zemědělské a lesní pozemky jiného vlastníka.

Prodej formou elektronické aukce.

Vyhlašovatel

---