Systém elektronických aukcí

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/906 k pozemkům k.ú. Polešovice

Předmět byl prodán za 9 100 CZK účastníkovi aukce s identifikátorem 843.

Aktuální čas

Načítám..

Souhrnný protokol

Verejny_protokol.pdf

Detaily aukce

Začátek aukce21.2.2024, 15:00:00
Předpokládaný konec aukce
21.2.2024, 15:30:00
Nejnižší podání4 500 CZK
Min./max. příhoz100 CZK / neomezeno
Aukční jistota info1 000 CZK
Smlouva o účasti v elektronické aukciJe požadováno
Jednací číslo aukce374-EA/24
Čas automatického prodloužení info2 minuty

Schválení účastníci (1)

  • ID 843

Průběh aukce

Informace

Předmětem prodeje je id. 1/906 singulárního podílu ve vlastnictví dlužnice.

Obec Polešovice na jihozápadní okraji okresu Uherské Hradiště asi 7 km od Uherské Hradiště. V obci kompletní infrastruktura a pouze základní občanská vybavenost. Napojení obce pouze na autobusovou dopravu. Zemědělské pozemky ve stávajících obhospodařovaných lánech.

Pozemky parc. č. 1995/203, parc. č. 1995/204 a parc. č. 1995/218 na LV č. 2846 a pozemky parc. č. 1995/303, parc. č. 1995/304 na LV č. 2796 se nachází v lokalitě „Stará pískovna” v bezprostřední blízkosti nově budované dálnice D 55 a mezi budoucí dálnicí a tratí ČD Přerov – Břeclav. Z hlediska platného SÚP plánu jsou pozemky s výjimkou pozemků parc. č. 1995/203, parc. č. 1995/204 vedeny v zóně staveb pro dopravní infrastrukturu. Pozemky parc. č. 1995/203, parc.č . 204 jsou vedeny v zóně pro zemědělské využití.

Pozemky parc. č. 5790/3 a parc. č. 5791 se nachází v lokalitě „Divoky” na severozápadním okraji katastru obce a jsou určeny z hlediska platného SÚP plánu pouze k zemědělskému využití.

 

Předmět prodeje přejde na vítěze elektronické aukce ve stavu, jak v době konání elektronické aukce stojí a leží.

 

Účastníci elektronické aukce berou na vědomí, že prodávající nepřebírá jakoukoliv záruku ani odpovědnost za stav a/nebo kvalitu a/nebo vlastnosti předmětu prodeje a výslovně se ve smyslu § 1916 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vítěz aukce, tedy kupující vzdává předem práv z vadného plnění, zejména práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva odstoupit od kupní smlouvy.

Vyhlašovatel

Ing. Petr Janíček, DiS., MBA, LL.M.