Systém elektronických aukcí

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 k pozemkům, k.ú. Klimentov

Předmět nebyl prodán.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily aukce

Začátek aukce30.11.2023, 13:00:00
Předpokládaný konec aukce
30.11.2023, 13:30:00
Nejnižší podání16 900 CZK
Min./max. příhoz200 CZK / 1 000 CZK
Aukční jistota info5 000 CZK
Smlouva o účasti v elektronické aukciJe požadováno
Jednací číslo aukce373-EA/23
Čas automatického prodloužení info2 minuty

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh aukce

Informace

Místopis

Obec Velká Hleďsebe je začleněna územně pod okres Cheb a náleží pod Karlovarský kraj. Leží v průměrné výšce 561 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1587. Celková katastrální

plocha obce je 456 ha. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Mariánské Lázně. Velká Hleďsebe se rozkládá asi dva kilometry západně od města Mariánské Lázně a je vzdálená přibližně 10 km od německých hranic. Celá oblast se někdy z turistického hlediska nazývá také Západočeský lázeňský trojúhelník. Osídlení této středně velké obce dosahuje zhruba počtu 2200 obyvatel. Velká Hleďsebe se dále dělí na tři části, konkrétně to jsou: Klimentov, Malá Hleďsebe a Velká Hleďsebe.

 

Celkový popis:

Jedná se o dva pozemky situované západně od kasáren a severně od zahrádkářské osady a menšího sídliště na okraji Klimentova. Jsou od sebe oddělené úzkým pruhem pozemku jiného vlastníka, zarostlé jsou řídkým náletovým porostem převážně listnatých stromů. Leží na východní hranici katastrálního území, podle územního plánu jsou ekologicky významným segmentem krajiny – součástí nadregionálního biokoridoru K 51.

Předmět prodeje přejde na vítěze elektronické aukce ve stavu, jak v době konání elektronické aukce stojí a leží.

 

Účastníci elektronické aukce berou na vědomí, že prodávající nepřebírá jakoukoliv záruku ani odpovědnost za stav a/nebo kvalitu a/nebo vlastnosti předmětu prodeje a výslovně se ve smyslu § 1916 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vítěz aukce, tedy kupující vzdává předem práv z vadného plnění, zejména práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva odstoupit od kupní smlouvy.

Vyhlašovatel

Mgr. Jan Jukl

Přiložené dokumenty