Systém elektronických aukcí

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 k pozemkům k.ú. Křenovice u Slavkova

Předmět byl prodán za 21 000 CZK účastníkovi aukce s identifikátorem 803.

Aktuální čas

Načítám..

Souhrnný protokol

Verejny_protokol.pdf

Detaily aukce

Začátek aukce21.12.2022, 11:00:00
Předpokládaný konec aukce
21.12.2022, 11:30:00
Nejnižší podání21 000 CZK
Min./max. příhoz500 CZK / 2 000 CZK
Aukční jistota info5 000 CZK
Smlouva o účasti v elektronické aukciJe požadováno
Jednací číslo aukce325-EA/22
Čas automatického prodloužení info2 minuty

Schválení účastníci (2)

  • ID 807
  • ID 803

Průběh aukce

Informace

Obec Křenovice je obec nacházející se v jihozápadní části okresu Vyškov, v Jihomoravském kraji. Křenovice leží na potoce Rakovci 19,5 km jihozápadně od okresního města Vyškova, 4 km stejným směrem od města Slavkova u Brna a 17 km jihovýchodně od Brna. Nadmořská výška obce se pohybuje mezi 210 m n. m. (potok Rakovec) a 250 m n. m. (tratě Zadní a Vinohrady). Žije zde přibližně 2 000 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1305. Obec se základní občanskou vybaveností a kompletní infrastrukturou. Pozemky na severovýchodním okraji katastru obce na hranici s k.ú. Slavkov u Brna a Holubice.

Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 na pozemcích parc. č. 1315/15 a parc. č. 1315/33 zaps. na LV 835, k.ú. Křenovice u Slavkova.

Zemědělské pozemky ve stávajících obhospodařovaných lánech po levé straně silnice mezi Slavkovem u Brna a Holubicemi. Pozemky bez závad.

Předmět prodeje přejde na vítěze elektronické aukce ve stavu, jak v době konání elektronické aukce stojí a leží.

Účastníci elektronické aukce berou na vědomí, že prodávající nepřebírá jakoukoliv záruku ani odpovědnost za stav a/nebo kvalitu a/nebo vlastnosti předmětu prodeje a výslovně se ve smyslu § 1916 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vítěz aukce, tedy kupující vzdává předem práv z vadného plnění, zejména práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva odstoupit od kupní smlouvy.

Vyhlašovatel

Ing. Petr Janíček, DiS., MBA, LL.M.