Systém elektronických aukcí

Přihlášení:

 
Ostatní

Pohledávky dlužníka VĚDECKOTECHNICKÝ PARK – TESORO a.s.

Předmět byl prodán za 20 000 CZK účastníkovi aukce s identifikátorem 796.

Aktuální čas

Načítám..

Souhrnný protokol

Verejny_protokol.pdf

Detaily aukce

Začátek aukce8.11.2022, 11:00:00
Předpokládaný konec aukce
8.11.2022, 11:30:00
Nejnižší podání20 000 CZK
Min./max. příhoz500 CZK / 2 000 CZK
Aukční jistota info5 000 CZK
Smlouva o účasti v elektronické aukciJe požadováno
Jednací číslo aukce287-OEA/22 V.
Čas automatického prodloužení info2 minuty

Schválení účastníci (1)

  • ID 796

Průběh aukce

Informace

Soubor pohledávek je nabízen pod názvem „Pohledávky dlužníka VĚDECKOTECHNICKÝ PARK – TESORO a.s.“ a je tvořen tímto:


po1 - pohledávky ze smlouvy o půjčce ze dne 2.9.2009 ve výši jistiny 9,000.000,-Kč a přísl. ve výši 1,594.816,57Kč (tj. celkem 10,594.816,57Kč), přihlášené dlužníkem a zjištěné v celé výši v rámci konkursního řízení vedeného KS Praha pod sp. zn. 42 INS 30806/2012 na majetek Mgr. Josefa Višvádera, jako nezajištěné, nevykonatelné a nepodmíněné;


po2 – (již) nepodmíněné pohledávky ve výši 4.268.882,64 Kč (po splnění podmínky z původní podmíněné výše 18.596.285,42Kč ) titulu regresního nároku vůči dlužníku Mgr. Višváderovi při zpeněžení nemovitosti (k.ú. Přelíc, LV 121) ve vlastnictví společnosti VĚDECKOTECHNICKÝ PARK - TESORO a.s. ve prospěch České spořitelny, a.s., přihlášené dlužníkem a zjištěné v celé výši v rámci konkursního řízení vedeného KS Praha pod sp. zn. 42 INS 30806/2012 na majetek Mgr. Josefa Višvádera, jako nezajištěné, nevykonatelné a (před splněním podmínky) podmíněné;


po3 - podmíněné pohledávky ve výši 912.411,54Kč (jistina 807.571,-Kč a přísl. 104.840,54Kč) z titulu regresního nároku ručitele vůči dlužníku Mgr. Višváderovi za neuhrazené daňové povinnosti dlužníka (Mgr. Višvádera) vzniklé na základě platných daňových zákonů, přihlášená dlužníkem VĚDECKOTECHNICKÝ PARK - TESORO a.s. a zjištěné v celé výši v rámci konkursního řízení vedeného KS Praha pod sp. zn. 42 INS 30806/2012 na majetek Mgr. Josefa Višvádera, jako nezajištěné, nevykonatelné a podmíněné;


po4 - pohledávky ve výši 182.630,17Kč (jistina 182.429,-Kč a přísl. 201,17Kč) z titulu regresního nároku ručitele vůči dlužníku Mgr. Višváderovi za neuhrazené daňové povinnosti dlužníka (Mgr. Višvádera) vzniklé na základě platných daňových zákonů, přihlášená dlužníkem VĚDECKOTECHNICKÝ PARK - TESORO a.s. a zjištěné v celé výši v rámci konkursního řízení vedeného KS Praha pod sp. zn. 42 INS 30806/2012 na majetek Mgr. Josefa Višvádera, jako nezajištěné, nevykonatelné a nepodmíněné.


Poskytovatel ani vyhlašovatel neručí za existenci (trvání) ani dobytnost předmětu elektronické aukce.

Vyhlašovatel

Mgr. Jan Jukl

Přiložené dokumenty