Systém elektronických aukcí

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Rodinný dům Světlá nad Sázavou č.p. 6

Předmět byl prodán za 6 130 000 CZK účastníkovi aukce s identifikátorem 780.

Aktuální čas

Načítám..

Souhrnný protokol

Verejny_protokol.pdf

Detaily aukce

Začátek aukce31.3.2022, 11:00:00
Předpokládaný konec aukce
31.3.2022, 11:30:00
Nejnižší podání6 100 000 CZK
Min./max. příhoz10 000 CZK / 50 000 CZK
Aukční jistota info500 000 CZK
Smlouva o účasti v elektronické aukciJe požadováno
Jednací číslo aukce302-EA/22
Čas automatického prodloužení info2 minuty

Schválení účastníci (2)

 • ID 781
 • ID 780

Průběh aukce

Informace

Místopis

Město Světlá nad Sázavou se nachází cca 12 km vzdušnou čarou severozápadně od Havlíčkova Brodu, a to na souběhu silnic II. třídy č. 150 a 347, železniční trati a řece Sázava. Předmětná nemovitost č.p. 6 se nachází v centru centra města, v ulici Nádražní, cca 100 m severně od budovy městského úřadu. Příjezd a přístup k nemovitosti je právě z ulice Nádražní. V lokalitě jsou k dispozici všechny inženýrské sítě včetně rozvodu zemního plynu. Rodinný dům č.p. 6 se nachází uprostřed sekce 3 vzájemně spojených domů (mezi č.p. 161 a č.p. 27).

 

Popis funkčního celku:

Hlavní stavbou ve funkčním celku je stavba rodinného domu. Dále se pod společným oplocením nachází venkovní úpravy, trvalé porosty a pozemky (2 parc. čísla).

 

Hlavní stavba – rodinný dům:

Jedná se o rodinný dům v původní zástavbě na okraji městského centra. Dům je podsklepený, v přízemí se nachází drobná provozovna – prodejna knih se zázemím a komunikační prostor chodeb a schodišť. V 1. patře a ve 2 patře se pak nachází vždy jedna bytová jednotka přístupná ze společného schodiště. Na tomto schodišti se dále nachází vždy jedna malá komora, která tvoří příslušenství jednotlivých bytů. Z tohoto schodiště je rovněž přístupný podstřešní prostor, který je užívaný jako půda.

Základy kamenné nebo betonové, na jižní straně kamenný sokl, obvodové konstrukce klasické zděné nezateplené, stropy s rovným podhledem, ve sklepě pevné nespalné, v dalších podlažích

dřevěné trámové s rovným podhledem, krov dřevěný vázaný, krytina běžného provedení, klempířské konstrukce kompletní z pozinkovaného plechu, okna v bytech po výměně plastová, v prodejně v přízemí kovové výkladce, fasáda hladká štuková s nátěrem, vytápění lokálními topidly na elektřinu (spodní byt) nebo ústřední radiátorové s kotlem na zemní plyn (horní byt), hromosvod osazen, výtah není, ostatní konstrukce standardního běžného provedení. Technologické zařízení nebylo zjištěno. Zastavěná plocha stavbou činí 129 m2, celkový obestavěný prostor pak 1.967 m3. Rodinný dům pochází ze 30. let minulého století, ve 40. letech byla provedena nástavba objektu o jedno podlaží a bylo provedeno sociální zařízení v jednotlivých bytech. Celkový stav objektu je hodnocen jako celkem dobrý. Vzhledem k absenci zateplení obálky budovy se bude jednat o budovu se zvýšenou energetickou náročností.

V podzemí se nachází komunikační prostor chodby s několika schody a dále několik malých prostorů ve špatném stavu (zavlhlé zdivo, odpadlá omítka, špatné podlahy).

V přízemí se nachází prostor prodejny knih s malým skladem a s WC a dále komunikační prostor chodeb, schodiště k jednotlivým bytům a schodiště do sklepa a k zadnímu vchodu na malou zahrádku. Vytápění akumulačními kamny, které nejsou součástí prodeje.

V prvním patře se nachází jedna bytová jednotka dispozice: vstupní zádveří, obytná kuchyň s jídelnou, 2 obytné pokoje, WC a koupelna. Příslušenství bytu tvoří jedna malá komora na schodišti, sklepní prostory a dále nájemníci využívají půdu k uložení věcí, popř. k sušení prádla. Jako vytápění bytu slouží lokální elektrická akumulační kamna.

Ve druhém patře se nachází jedna bytová jednotka dispozice: vstupní zádveří, kuchyň, 3 obytné pokoje, WC a koupelna. Příslušenství bytu tvoří jedna malá komora na schodišti, sklepní prostory a dále nájemníci využívají půdu k uložení věcí, popř. k sušení prádla. Jako vytápění bytu slouží ústřední radiátorové vytápění s elektrokotlem.

Dle nájemních smluv jsou podlahové plochy následující:

provozovna v přízemí ………….57,99 m2

byt v 1. patře ………………72,27 m2

byt ve 2. patře …………80,20 m2

 

Venkovní úpravy:

Jako venkovní úpravy byla zjištěna obecní přípojka vody, přípojka obecní kanalizace, přípojka elektřiny, přípojka zemního plynu, jímka na odpadní vody, jednoduchá dřevěná pergola, venkovní schodiště se zábradlím, ocelové sušáky prádla (2 kusy), oplocení pozemku malé zahrádky a opěrná kamenná zídka.

 

Trvalé porosty:

Jako trvalé porosty byl zjištěn 1 kus ovocného stromu stáří cca 15 roků.

 

Pozemky:

Ve funkčním celku se nachází pozemek p.č. st. 111/2 s výměrou 129 m2 a pozemek p.č. 123/5 s výměrou 33 m2. Celková výměra obou pozemků činí 162 m2.

 

Výhody (klady) nemovitosti

 • poloha v centru města
 • bezproblémový přístup z obecní komunikace
 • napojení na všechny inženýrské sítě včetně zemního plynu
 • masivní zděné provedení obvodových konstrukcí
 • pěkný výhled jižním směrem k řece Sázava a místnímu zámku
 • možnost komerčního využití (drobné provozovny, prodejny, služeb)

 

Nevýhody (zápory) nemovitosti

 • zvýšená energetická náročnost budovy (není zateplená)
 • minimální příslušenství a malý pozemek zahrádky na jižní straně
 • u bytů zvýšená světlá výška obytných místností
 • hlavní nosné konstrukce původního provedení a stáří  
 • sklepní prostory ve špatném stavu

 

K datu zveřejnění této vyhlášky je jeden z bytů a prodejna v přízemí v užívání třetích osob. Nájemní smlouvy s těmito třetími osobami byly ukončeny (vyjma bytu ve 3. NP, kde bude nájemní smlouva ukončena k 31.3.2022). Termíny vyklizení prostor je do 31.3.2022.

Vyhlašovatel

Město Světlá nad Sázavou