Systém elektronických aukcí

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Id. 1/10 na pozemcích, k.ú. Zděchov

Předmět byl prodán za 75 500 CZK účastníkovi aukce s identifikátorem 734.

Aktuální čas

Načítám..

Souhrnný protokol

Verejny_protokol.pdf

Detaily aukce

Začátek aukce21.10.2021, 11:00:00
Předpokládaný konec aukce
21.10.2021, 11:30:00
Nejnižší podání33 000 CZK
Min./max. příhoz500 CZK / neomezeno
Aukční jistota info9 000 CZK
Smlouva o účasti v elektronické aukciJe požadováno
Jednací číslo aukce291-EA/21
Čas automatického prodloužení info2 minuty

Schválení účastníci (3)

  • ID 738
  • ID 736
  • ID 734

Průběh aukce

Informace

Soubor věcí nemovitých je tvořen těmito nemovitými věcmi:

 

- spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/10 na pozemku parc. č. 1025 o výměře 388 m2, druh pozemku trvalý travní porost, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond

- spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/10 na pozemku parc. č. 1492/6 o výměře 1 232 m2, druh pozemku trvalý travní porost, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond

-spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/10 na pozemku parc. č. 1494/5 o výměře 61 m2, druh pozemku zahrada, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond

 

vše zapsáno na LV č. 309, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Vsetín, pro katastrální území Zděchov, obec Zděchov a okres Vsetín.

 

 

dále spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/10 na LV č. 765 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Vsetín, pro katastrální území Zděchov, obec Zděchov a okres Vsetín

 

a dále spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/10 na LV č. 786 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Vsetín, pro katastrální území Zděchov, obec Zděchov a okres Vsetín.

Vyhlašovatel

---