Systém elektronických aukcí

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Soubor lesních pozemků, k.ú. Kamenka, okr. Nový Jičín

Předmět byl prodán za 190 000 CZK účastníkovi aukce s identifikátorem 717.

Aktuální čas

Načítám..

Souhrnný protokol

Verejny_protokol.pdf

Detaily aukce

Začátek aukce16.7.2021, 11:00:00
Předpokládaný konec aukce
16.7.2021, 11:30:00
Nejnižší podání190 000 CZK
Min./max. příhoz2 000 CZK / neomezeno
Aukční jistota info57 000 CZK
Smlouva o účasti v elektronické aukciJe požadováno
Jednací číslo aukce289-EA/21
Čas automatického prodloužení info2 minuty

Schválení účastníci (1)

  • ID 717

Průběh aukce

Informace

Prodej souboru věcí nemovitých z majetkové podstaty dlužníka formou elektronické aukce.

 

Soubor věcí nemovitých je tvořen tímto:

- pozemek parc. č. 737 o výměře 4 093 m2, druh pozemku lesní pozemek, způsob ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa

 

- pozemek parc. č. 738 o výměře 9 151 m2, druh pozemku lesní pozemek, způsob ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa

 

- pozemek parc. č. 962 o výměře 3 060 m2, druh pozemku lesní pozemek, způsob ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa

 

- pozemek parc č. 1075 o výměře 1 087 m2, druh pozemku lesní pozemek, způsob ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa

 

- pozemek parc. č. 1468/1 o výměře 492 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace

 

to vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Nový Jičín, pro katastrální území Kamenka, obec Odry a okres Nový Jičín.

 

Pozemky vedené jako lesní, z hlediska platného SÚP určeny pouze k lesní výrobě. Situování pozemků je zřejmé z přiložených fotografií. Pozemky p.č. 737, p.č. 738 a p.č. 962 z větší části bez porostů, porosty pouze v okrajové části ve stáří do 15 let. Pozemek p.č. 1075 a 1468/1 porostlé smíšeným porostem - smrk, buk, habr bříza ve stáří do 70 let, v zakmenění do 60%.

 

Celková plocha pozemků činí 17 883 m2.

Vyhlašovatel

---