Systém elektronických aukcí

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Soubor pozemků, k.ú. Klokočůvek, okr. Nový Jičín

Předmět byl prodán za 100 000 CZK účastníkovi aukce s identifikátorem 716.

Aktuální čas

Načítám..

Souhrnný protokol

Verejny_protokol.pdf

Detaily aukce

Začátek aukce16.7.2021, 10:00:00
Předpokládaný konec aukce
16.7.2021, 10:30:00
Nejnižší podání100 000 CZK
Min./max. příhoz2 000 CZK / neomezeno
Aukční jistota info30 000 CZK
Smlouva o účasti v elektronické aukciJe požadováno
Jednací číslo aukce288-EA/21
Čas automatického prodloužení info2 minuty

Schválení účastníci (1)

  • ID 716

Průběh aukce

Informace

Prodej souboru věcí nemovitých z majetkové podstaty dlužníka formou elektronické aukce.

 

Soubor věcí nemovitých je tvořen tímto:

- pozemek parc. č. 957/1 o výměře 993 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha

 

- pozemek parc. č. 957/2 o výměře 140 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace

 

- pozemek parc. č. 957/3 o výměře 64 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha

 

- pozemek parc. č. 962/1 o výměře 3 891 m2, druh pozemku orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond

 

- pozemek parc. č. 962/2 o výměře 247 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace

 

to vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Nový Jičín, pro katastrální území Klokočůvek, obec Odry a okres Nový Jičín.

 

Pozemky jsou vedeny jako orná půda, v užívání je travní porost mezi lesem a místní komunikací do rekreačního areálu. Z hlediska platného SÚP jsou pozemky určeny pouze k zemědělskému využití. Ostatní pozemky vedeny jako ostatní plochy situovány mezi silnicí a vodotečí.

 

Celková plocha pozemků činí 5 335 m2.

Vyhlašovatel

---