Systém elektronických aukcí

Přihlášení:

 
Ostatní

Ochranné známky „ŠKODAEXPORT“

Aktuální čas

Načítám..

Detaily aukce

Začátek aukce28.2.2024, 11:00:00
Předpokládaný konec aukce
28.2.2024, 12:00:00
Nejnižší podání803 000 CZK
Min./max. příhoz5 000 CZK / 50 000 CZK
Aukční jistota info100 000 CZK
Smlouva o účasti v elektronické aukciJe požadováno
Jednací číslo aukce371-EA/24
Čas automatického prodloužení info5 minut

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh aukce

Informace

Majetkové hodnoty jsou zpeněžovány pod názvem „Ochranné známky „ŠKODAEXPORT“ a je tvořen následujícími položkami:


a) právo na označení vyplývající z nezapsaného označení – ochranné známky "ŠKODAEXPORT" zveřejněné v Registru ochranných známek, přihláška č. 527819
Zveřejněná přihláška na ÚPV dne 6.1.2016, Třídy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44


b) právo na označení vyplývající z nezapsaného označení – ochranné známky "ŠKODAEXPORT" zveřejněné v Registru ochranných známek, přihláška č. 527820
Zveřejněná přihláška na ÚPV dne 6.1.2016, Třídy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44


Poznámka:
Ve věcech shora uvedených položek soupisu majetkové podstaty jsou vedeny soudní spory u Městského soudu v Praze, a to na základě podaných žalob patentového zástupce insolvenčního správce, které byly podány proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ČR č.j.: O-527819/D22107804/2022/ÚPV ze dne 09.06.2023 vedeno pod č. j.: 18 A 56/2023-64 a dále proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ČR č.j.: O-527820/D22107803/2022/ÚPV ze dne 09.06.2023 vedeno pod č. j.: 18 A 57/2023-72

 

Bližší specifikace předmětu prodeje v aukční vyhlášce a znaleckém posudku.

Vyhlašovatel

Horizont ISPL v.o.s.