Systém elektronických aukcí

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Stavební parcela č. 6, Miroslav

Předmět nebyl prodán.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily aukce

Začátek aukce21.3.2023, 12:00:00
Předpokládaný konec aukce
21.3.2023, 12:30:00
Nejnižší podání1 803 000 CZK
Min./max. příhoz5 000 CZK / 50 000 CZK
Aukční jistota info300 000 CZK
Smlouva o účasti v elektronické aukciJe požadováno
Jednací číslo aukce338-EA/23
Čas automatického prodloužení info2 minuty

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh aukce

Informace

Místopis

Město Miroslav se nachází v okrese Znojmo v Jihomoravském kraji, 22 km severovýchodně od Znojma v nadmořské výšce 240 m. Město se skládá ze dvou částí (Miroslav a Kašenec). Žije zde přibližně 3 000 obyvatel a jeho katastrální území má 2 660 ha. Jedná se o vinařskou obec ve Znojemské vinařské podoblasti (viniční tratě Weinperky, U vinohradu, Vinohrádky).

 

Předmětem prodeje je pozemek parc. č. 2377/52 o evidované výměře 601 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond.

Pozemek se nachází v lokalitě ul. Meruňková zasíťované jen částečně, zatím k pozemkům přivedena pouze elektřina – antoníček – elektroměrová skříň je umístěna na hranici pozemku, vše ostatní (vodovod, kanalizace, přístupová komunikace a chodníky) se bude dokončovat pravděpodobně do poloviny příštího roku). Přesný termín dokončení inženýrských sítí není stanoven.

 

Jedná se o stavební pozemek dle stávajícího územního plánu plochy bydlení.

 

PLOCHY BYDLENÍ - B

Bydlení hromadné BH

Bydlení individuální BR

 

HLAVNÍ VYUŽITÍ

Plochy bydlení zahrnují pozemky bytových domů, pozemky rodinných domů, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství, pozemky staveb pro rodinnou rekreaci a dále souvisejícího občanského vybavení, pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše.

 

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Přípustné a obvyklé jsou činnosti, děje a zařízení pro bydlení hromadné a individuální, garážování a parkování osobních vozidel, veřejnou i soukromou zeleň, technické vybavení, integrovaná zařízení – sídla firem včetně nerušících provozoven, které nepřesahují rámec a význam daného území – maloobchod do 200 m2 prodejní plochy, zdravotnické a sociální služby, stravovací zařízení, menší ubytovací zařízení, církevní a správní zařízení.

Podmíněně přípustné jsou činnosti, děje a zařízení místní správy, drobné řemeslné, chovatelské a pěstitelské, sousedské vztahy a obytnou pohodu nenarušující činnosti, děje a zařízení výrobních služeb.

Nepřípustné jsou veškeré činnosti, děje a zařízení, které svou zátěží narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, včetně činností a zařízení chovatelských a pěstitelských, které jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže pro zónu bydlení.

 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU

· výšková regulace zástavby u RD 1 – 2 nadzemní podlaží+ podkroví, přípustné podsklepení.

u BH přípustná 3 NP.

 

Nejnižší podání je uvedeno bez DPH!

K ceně dosažené v elektronické aukci bude připočteno DPH ve výši 21% DPH!

Vyhlašovatel

Město Miroslav