Systém elektronických aukcí

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Id. 1/10 na pozemcích, k.ú. Slup

Předmět byl prodán za 5 000 CZK účastníkovi aukce s identifikátorem 737.

Aktuální čas

Načítám..

Souhrnný protokol

Verejny_protokol.pdf

Detaily aukce

Začátek aukce21.10.2021, 10:00:00
Předpokládaný konec aukce
21.10.2021, 10:30:00
Nejnižší podání5 000 CZK
Min./max. příhoz500 CZK / neomezeno
Aukční jistota info1 500 CZK
Smlouva o účasti v elektronické aukciJe požadováno
Jednací číslo aukce290-EA/21
Čas automatického prodloužení info2 minuty

Schválení účastníci (1)

  • ID 737

Průběh aukce

Informace

Soubor věcí nemovitých je zpeněžován pod názvem „Id. 1/10 na pozemcích, k.ú. Slup“ a je tvořen těmito nemovitostmi:

 

  • spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/10 na pozemku parc. č. 2219 o výměře 2 792 m2, druh pozemku lesní pozemek, způsob ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa

 

  • spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/10 na pozemku parc. č. 3019 o výměře 852 m2, druh pozemku orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond

 

vše zapsáno na LV č. 106 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Znojmo, pro katastrální území Slup, obec Slup a okres Znojmo (dále jen „předmět prodeje“).

Vyhlašovatel

---